Afsprakenstelsel DSGO

Dit document bevat een volledig overzicht van de huidige status van het Afsprakenstelsel DSGO.

Introductie

  • In de Introductie vind je meer informatie over DigiGO, DSGO, en de aanleiding, het doel, scope en Richtinggevende Principes van het afsprakenstelsel DSGO.

  • In Versie Beheer, vind je een overzicht van alle voorgaande en geplande releases.

  • In Kern van het Afsprakenstelsel worden de relevantste thema en onderwerpen waar het afsprakenstelsel aan bijdraagt beschreven.

  • De afspraken die van toepassing zijn op alle mogelijke data deel oplossingen in de gebouwde omgeving, zijn te vinden onder Generieke Afspraken.

  • Sommige oplossingen vereisen specifieke afspraken boven op de generieke afspraken om te worden mogelijk gemaakt. Deze staan beschreven in de Specifieke Afspraken.

  • In de Appendix staan o.a. de begrippenlijst, FAQ, en bronnen.


Inhoudsopgave

Het afsprakenstelsel bevat conceptafspraken die onderdeel van het DSGO zullen gaan vormen.

Merk op, deze conceptafspraken zijn een eerste voorzet ter discussie. Ze zijn voor een deel gebaseerd op best practices, maar leggen hier en daar ook een ambitie neer. Deze versie van het afsprakenstelsel is het resultaat van de eerste publieke review. Het afsprakenstelsel wordt verder ontwikkeld in nauwe samenwerking met marktpartijen waarin de inhoud wordt behandeld en de afspraken verder aangescherpt en aangevuld. Zie de Aanpak ontwikkeling afsprakenstelsel DSGO voor meer informatie over het proces.


Bijlage