Afsprakenstelsel DSGO v1.0

Dit document bevat een volledig overzicht van het Afsprakenstelsel DSGO.

Introductie

  • In de Introductie vind je meer informatie over DigiGO, DSGO, en de aanleiding, het doel, scope en Richtinggevende Principes van het Afsprakenstelsel DSGO.

  • In Versiebeheer, vind je een overzicht van alle voorgaande en geplande releases.

  • In Kern van het Afsprakenstelsel DSGO worden de relevantste thema’s en onderwerpen waar het afsprakenstelsel aan bijdraagt beschreven.

  • De afspraken die van toepassing zijn op alle mogelijke data deel oplossingen in de gebouwde omgeving, zijn te vinden onder Generieke afspraken.

  • Sommige oplossingen vereisen specifieke afspraken boven op de generieke afspraken om de oplossing mogelijk te maken. Deze staan beschreven in de Specifieke afspraken.

  • In de Appendix staan o.a. de begrippenlijst, FAQ, en bronnen.


Inhoudsopgave